Termék garancia

A Monacor termékekre a gyártó 2 év jótállást biztosít.

Cégünk további garanciát vállal a Monacor által formalazott termékekre.

A garancia feltételei:

 

Tisztelt Ügyfeliink!

A fogyasztót a Polgári Törvénykön1v 1959. évi IV. Törvényben, a 151/2003' (IX' 22)

Kormán1,rendeleetnb, va|aminaÍ 4 9/2003(.V II. 30.)G KM rendeletbemn eghatrírozojotgt ok illetik meg.

Ajótállás ídőtartamaa vásárlási dőpontjátóls zámítotlt év.

A jótállási igény érvényesítheat ő vásárlás helyszínénv agy a MONACoR HungríriaK ft-nél,

a 1034 Budapest,B écsiú t 100. szám alatt.A garanciálisj avításokata MoNACOR Hungária Kft.

szerződésepsa rtne rev égzt.

Ajótállási igény bety(itásához az alábbiaka lesz szüksége:

- vásárlást igazoló számla,

- pontosan kitöltött jótállási jegy.

. meghibásodott termék hibájrínalke írása,

' meghibásodottt erméké sa nnakt artozéka(i megtisztítotát llapotban).

A kötelező jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre: .

- az ügyféln emI endeltetés-szerűheans ználjav, alamintn emm egfelelőentá roljaa berendezést,

- a berendezésenm echanikai sérülésv an, folyadék vagy más idegen test került bele,

vagy szakszenítlebne avatkozásnavka n nyoma'

- a meghibásodástt ermészetki ataszttíÍao ko^a,

- a termékk opásnakk itett alkatrészeir(ep 1.:c rossfaderk opása,m ikofon vezetékénetökI ése,

szakadásas tb.).

Ajótállás keretébne lülijavításn emt arta|mazzaat ermékm egtisáításáta,m ennyibene rres zükségle nne,

a javitáse Wégzéséhaenzn akk öltségek iszrímlazásrkae rül.

Ajótállás a fogyasztót örvénybő1e redőj ogaitn em érinti.

A Monacor termékekre az Induct Trade Kft. további 2 év jótállási lehetőséget biztosít. 

A meghosszíbbított garancia idő vásárlásának lehetőségéről érdeklődjön telefonszámunkon.

 

 

Folytatás